A.R.T.S. Anonymous är en gemenskap för konstnärer och artister som delar
sin erfarenhet, styrka och hopp med varandra för att tillfriskna från sina
gemensamma problem och för att hjälpa andra att överlämna sig till sin
kreativitet. Det enda kravet för medlemskap är en önskan om att uppfylla
vår kreativa potential.

Det finns inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom
egna frivilliga bidrag. A.R.T.S. Anonymous har ingen anknytning till någon
religion, politisk organisation eller institution. Vi deltar inte i offentliga
debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till
något annat. Vårt främsta syfte är att uttrycka våra kreativa talanger och att
hjälpa andra att uppnå konstnärlig och artistisk frihet.

Möten just nu i Sverige:

TELEFONMÖTEN

Tid: Torsdagar kl 10-11 Telefonnummer: 08-55775577 Kod: 1912

STOCKHOLM

Gruppen är vilande. Kontakt: info@artsanonymous.se

LUND

Gruppen är vilande Kontaktperson Maria 076-2281325