12 steg
   
  12 karaktärsdrag
   
  12 traditioner
   
  12 förmågor
   
  A.R.T.S. verktyg
   
  Undvikandets
anorexia
   
  Att gå emot
undvikandet
   
   

A.R.T.S. Anonymous 12 Steg

  1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vår kreativitet – att våra liv hade blivit ohanterliga.

  2. Vi började tro att en kraft större än vi själva kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.

  3. Vi beslöt att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi uppfattade Gud.

  4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.

  5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska våra fels verkliga natur.

  6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

  7. Ödmjukt bad vi Gud att avlägsna våra brister.

  8. Vi gjorde en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att gottgöra dem.

  9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utom då det kunde skada dem eller andra.

  10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.

  11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – såsom vi uppfattade Gud – varvid vi endast bad om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att utföra den.

  12. När vi, genom dessa steg, nått ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra kreativa människor och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.